Gradski odbor

Gradski odbor Demokratske stranke Valjevo

Slobodan Pavlović, predsednik Gradskog odbora

 

 1. Duško Rakić (1974.)                               profesor istorije                                        

 2. Nemanja Jakovljević (1985.)                     diplomirani ekonomista                           

 3. Dragan Despotović (1956.)                       diplomiran inženjer mašinstva                

 4. Predrag Erić (1974.)                              diplomirani tehnolog                                  

 5. Milka Erić - Vasiljević (1958.)               profesor srpskog jezika i književnosti     

 6. Željko Đukić (1978.)                             diplomirani menadžer                                 

 7. Aleksandra Jevtić (1982.)                       akademski slikar                                          

 8. Sanda Jančić-Ranković (1967.)                 diplomirani ekonomista                            

 9. Gordana Dikanović (1961.)                      diplomirani pravnik                                  

 10. Predrag Jokić (1974.)                            diplomirani inženjer agronomije             

 11. Tatjana Tanasković (1946.)                     diplomirani sociolog                                 

 12. Dragan Krunić (1965.)                           novinar/fotoreporter                                 

 13. Nemanja Jevtić (1988.)                          dizajner                                                         

 14. Zorica Đogović (1960.)                         diplomirani ekonomista                             

 15. Zoran Vasić (1968.)                              dilomirani inženjer mašinstva                 

 16. Aleksandar Branković (1989.)                inženjer mašinstva                                      

 17. Branislav Pavlović (1966.)                   lekar specijalista                                        

 18. Milena Jovanović (1954.)                      diplomirani ekonomista                             

 19. Ljiljana Stepanović (1966.)                   viša medicinska sestra                               

 20. Vesna Blagojević (1985.)                       diplomirani ekonomista                             

 21. Nebojša Stojić (1985.)                         diplomirani geograf                                    

 22. Milan Matić (1964.)                            diplomirani prostorni planer                   

 23. Svetlana Petrović (1987.)                   ekonomista                                                      

 24. Zoran Novaković (1956.)                      profesor        
 25. Mirjana Tanasković (1966.)                 diplomirani psiholog
 26. Svetlana Markovic
Opširnije

Adresa odbora

Demokrata je

...optimista. Veruje da za svaki problem postoji rešenje, samo ako se pristupi na pravi način i uz dobar plan.

Anketa

Kako ocenjujete rad gradske vlasti u Valjevu 2016. godine?

 • Dobro
 • Osrednje
 • Loše
Rezultati Glasaj